Publicerad 22 augusti 2019

Öppna jämförelser - Grundskola 2016 (läsår 2015/16)

Rapporten är den andra Öppna jämförelser för grundskolan för 2016 och bygger på Skolverkets statistik om elevernas resultat läsåret 2015/16. I Öppna jämförelser kan du jämföra resultat på kommunnivå. Syftet med rapporten är att ge en översiktlig bild av resultaten samt ge inspiration till hur kommuner utifrån ett styrnings- och ledningsperspektiv kan utveckla skolans verksamhet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.