Publicerad 24 april 2024

Öppna jämförelser: Företagsklimat 2023

Undersökningen är en kvalitetsmätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag.

Rapporten visar inom vilka myndighets- och serviceområden som företagaren anser att kommunerna fungerar bra respektive mindre bra samt vad kommunerna behöver bli bättre på.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.