Publicerad 22 augusti 2019

Olika är normen - Att skapa inkluderande lärmiljöer i skolan

Inspirationsmaterialet beskriver hur kommuner och skolor kan arbeta för att utveckla inkluderande lärmiljöer. Målgrupper är politiker, förvaltning, rektorer, lärare och elevhälsoteam. Materialet beskriver framgångsfaktorer, processen, arbetet med anpassningar och stöd samt elevhälsan som resurs.

Till stöd för utveckling presenteras ett antal frågor riktade till de olika målgrupperna. Materialet bygger på erfarenheter från kommuner som deltagit i ett FoU-program samt intervjuer med forskare och representanter från förvaltning och skolor.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.