Publicerad 22 november 2019

Ökat bostadsbyggande - delat ansvar

Sedan hösten 2012 har SKL haft en särskild programberedning för ökat bostadsbyggande med uppgift att stärka medlemmarnas möjligheter att planera och genomföra en lokal bostadspolitik. Uppdraget har genomförts i dialog med medlemmar, bostadsmarknadens aktörer, myndigheter, forskning och organisationer.

I denna slutrapport konstateras att ett ökat bostadsbyggande är ett gemensamt ansvar för kommunen, staten och marknadens aktörer. Kommunerna uppmanas ta tillvara de verktyg som trots allt finns för bostadspolitiken, byggbranschen uppmanas ta sin del av ansvaret på ett bättre sätt. Till staten riktar beredningen krav på såväl regeländringar som förslag till olika statliga initiativ.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.