Publicerad 10 april 2019

Nyckeltal med integration i fokus

SKL har tagit fram en samling nyckeltal med integration i fokus. För att underlätta användandet av statistiken har SKL tagit fram en användarguide som ger en introduktion till nyckeltalen.

I användarguiden presenteras innehållet i nyckeltalssamlingen och exempel ges på hur statistiken kan tolkas och användas.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.