Publicerad 28 november 2019

Nöjdare kunder och ökad återvinning

Vi ska få nöjdare kunder och ökad återvinning genom att utveckla en upphandlingsprocess som säkerställer kvalitet och innovativa lösningar. Sveriges Kommuner och Landsting, Återvinningsindustrierna, Avfall Sverige, Fastighetsägarna och företrädare för kommuner och entreprenörer har gemensamt antagit ovanstående mål för att utveckla de upphandlingar som görs utifrån kommunens ansvar för hushållsavfall.

I rapporten ingår en nulägesbeskrivning och problemanalys.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.