Publicerad 25 november 2019

Nöjdare hyresgäster - en kundmätning i sju kommuner

Då många personer spenderar en stor del av sin dag i kommunens lokaler är det viktigt att veta vad de tycker om lokalerna. Bra lokaler och en god service är viktigt för kvalitet och effektivitet i kommunernas verksamhet. Målet är att erbjuda så bra lokaler som möjligt givet de resurser som finns. Frågan är då vad hyresgästerna tycker när man mäter deras nöjdhet?

Till grund för denna rapport ligger en kundmätning som genomförts i sju olika kommuner i södra Storstockholm. Rapporten har initierats och finansierats av Sveriges Kommuner och Landstings FoU-fond för kommunernas fastighetsfrågor.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.