Publicerad 21 december 2023

Minskad klimatpåverkan och klimatanpassning i nya stadsdelar

Rapporten ger ett värdefullt tillskott till den diskussion och planeringsaktivitet som sker lokalt om hur klimatfrågan praktiskt kan hanteras i stadsbyggnadssammanhang.

För att nå Sveriges långsiktiga klimatmål krävs en stor omställning, en omställning som inte minst aktualiseras i stadsbyggnadssammanhang. Kommuner har en nyckelroll i detta arbete och gör viktiga insatser som bidrar till såväl minskad klimatpåverkan som till klimatanpassning. Samtidigt är arbetet komplext och inrymmer flertalet utmaningar. Rapporten bygger på en studie av sju stadsutvecklingsprojekten i sex kommuner med fokus på kommunernas strategier och metoder för att ta sig an klimatutmaningen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.