Publicerad 2 februari 2024

Metodstöd för likvärdigt bemötande inom socialtjänsten

Att främja jämställdhet och jämlikhet i bemötandet inom socialtjänsten samt säkra att diskrimineringslagen följs kommer att undersökas och besvaras i metodstödet och ett konkret verktyg Genuslinsen presenteras.

För att kunna leverera en jämställd och jämlik verksamhet behöver både bemötandet och delaktigheten vara likvärdigt och främjas utifrån ett jämställdhets- och jämlikhetsperspektiv. Bemötandet inom socialtjänsten ska bygga på respekt för alla människors lika värde, individens självbestämmande och integritet.

Detta metodstöd är ett av flera resultat av ett treårigt utvecklingsprojekt som syftat till att ta fram kunskap och stöd för en mer jämställd socialtjänst. Metodstödet riktar sig till medarbetare inom socialtjänstens olika verksamhetsområden.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.