Publicerad 2 februari 2024

Med öppna ögon - Guide till jämställd socialtjänst

Detta är en praktisk guide som bidrar med kunskap, stöd och konkreta verktyg i förbättringsarbete för en mer jämställd socialtjänst.

Att jämställdhetsintegrera socialtjänsten innebär att integrera ett jämställdhetsperspektiv i hela verksamheten, från planering och beslutsfattande, till genomförande och uppföljning. Guiden är till för dig som arbetar som chef, ledare/verksamhetsutvecklare eller är förtroendevald inom socialtjänsten, och till dig som arbetar som chef eller utvecklingsledare inom RSS.

Denna guide är ett av flera resultat av ett treårigt utvecklingsprojekt som syftat till att ta fram kunskap och stöd för en mer jämställd socialtjänst.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.