Publicerad 25 maj 2023

Medlemsenkät folkhälsa 2022 

Rapporten baseras på en enkätundersökning om folkhälsoarbetet hos kommuner och regioner under 2022.

Resultatet ska ge en bild av hur arbetet organiseras och styrs, och vilka behov av stöd som finns. Det är också en uppföljning av de medlemsenkäter som genomfördes 2018 och 2014.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.