Publicerad 15 april 2019

Maskulinitet och psykisk hälsa

Strategier för förbättringsarbete i vård och omsorg. I den här skriften beskrivs strategier för att utveckla arbetet kring psykisk och sexuell hälsa, med förankring i jämställdhetsarbetet och fokus på att förändra normer för maskulinitet.

Sveriges Kommuner och Landsting vill med denna skrift skapa en djupare förståelse för hur sådant förändringsarbete kan gå till samt visa på några lärande exempel.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.