Publicerad 15 april 2019

Maskulinitet och jämställt föräldraskap

I den här skriften beskrivs strategier och exempel för hur mödrahälsovården och barnhälsovården kan främja ett jämställt föräldraskap genom att stärka män i deras roll som föräldrar och förändra destruktiva normer för maskulinitet. Det kan ge bättre hälsa för både barn och vuxna i familjen samt stärka kvinnors roll på arbetsmarknaden.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.