Publicerad 12 september 2019

Mänskliga rättigheter på lokal och regional nivå

För att konkretisera vad mänskliga rättigheter innebär i det svenska lokala och regionala sammanhanget har SKR tagit fram en plattform för policy- och verksamhetsutveckling.

I Sverige spelar kommunerna och regionerna en viktig roll i genomförandet av de mänskliga rättigheterna. De är platser och organisationer där rättigheterna dagligen måste respekteras, skyddas och främjas.

Tanken är att plattformen ska fungera som en utgångspunkt och ett utvecklingsverktyg när ledningen i politik och förvaltning vill stärka det egna arbetet med mänskliga rättigheter.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Plattform för policy- och verksamhetsutveckling inom Mänskliga rättigheter