Publicerad 11 april 2019

Mänskliga rättigheter i styrning och ledning

Mellan november 2015 och februari 2017 drev SKL ett utvecklingsprojekt tillsammans med 11 kommuner och 3 landsting och regioner som syftade till att utveckla former för hur mänskliga rättigheter kan integreras i styrningen och ledningen på lokal och regional nivå. Denna skrift lyfter fram olika perspektiv, erfarenheter och tips från några deltagande kommuner, landsting och regioner, liksom från SKL och personer som varit involverade i projektet på andra sätt.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.