Publicerad 15 januari 2020

Mänskliga rättigheter i praktiken

I den här skriften får du ta del av tio exempel från verksamheter i kommuner och regioner som visar på hur ett systematiskt arbete med mänskliga rättigheter kan gå till.

Kärnuppdraget i kommuner och regioner omfattar i många fall arbete med mänskliga rättigheter. Det kan handla om medborgares tillgång till utbildning, bostäder eller rätt till bästa möjliga hälsa. Arbetet i kommuner och regioner omfattar en strävan efter jämställdhet, jämlikhet och icke-diskriminering.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.