Publicerad 28 november 2019

Löneavtalet i praktiken : frågor och funderingar kring lönepolitik

Delaktighet, samsyn, arbetsresultat, chefers ansvar, verksamhetens mål och resultat är ordsom finns i den här skriften. Vad innebär de och hur ska jag som arbetsgivarens företrädare ta mig an frågorna?

Löneavtalet ställer krav på såväl arbetsgivares som medarbetares förberedelser. Den här skriften är tänkt som hjälp i det arbetet. Den vänder sig till centrala chefer i landsting, kommuner, regioner, kommunalförbund och företag.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.