Publicerad 16 augusti 2022

Lekmannarevision i kommunala aktiebolag - goda exempel

Rapporten beskriver tolv goda exempel på organisationer som arbetar väl med lekmannarevision i de kommunala aktiebolagen.

Den syftar till att enkelt och kortfattat beskriva hur lekmannarevisorerna och deras sakkunniga i dessa kommuner arbetar och vad det som gör att lekmannarevisonen fungerar bra, det vill säga vilka framgångsfaktorerna är.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.