Publicerad 5 juli 2019

Läkarundersökning inför placering av barn och unga

SKR:s nationella kartläggning visar att endast 20 procent av de frivilligt placerade barnen läkarundersöktes mot 60 procent av de barn och unga som placerades med tvång. Placerade barns hälsa är en prioriterad fråga vid SKR. Det är viktigt att barn som placeras frivilligt läkarundersöks, eftersom de har behov av hälso- och sjukvård i nästan samma omfattning som barn placerade med tvångslagstiftning.

I majoriteten av länen/regionerna har kommuner och landsting gjort överenskommelser om hur läkarundersökningarna ska genomföras men än återstår implementeringsarbete för att få överenskommelserna ända ut i verksamheterna.

Läkarundersökning inför placering av barn och unga Pdf, 1 MB.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.