Publicerad 12 april 2022

Kvinnors sexuella och reproduktiva hälsa genom livet

Den sexuella och reproduktiva hälsan har stor betydelse för kvinnors allmänna hälsa och är viktig genom hela livet. SKR har gjort en behovskartläggning med gapanalys som visar ett antal utvecklingsområden.

Rapporten visar även tänkbara vägar framåt för att stärka hälso- och sjukvården i att än bättre möta kvinnors behov. Rapporten vänder sig främst till beslutsfattare och verksamma inom hälso- och sjukvården för kvinnors hälsa i regioner, kommuner och myndigheter.

Finns även sammanfattad i ett faktablad som ligger som bilaga.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.