Publicerad 28 november 2019

Kvalitetskrav i valfrihetssystem - en analys av förfrågningsunderlag i hemtjänst

Vilka krav ställer kommunerna när man skapar valfrihetssystem för hemtjänst? En stor andel av landets kommuner tillämpar LOV, lagen om valfrihetssystem, inom hemtjänsten. Det har medfört att ett allt större fokus har lagts på hur kommunerna ställer krav på kvalité i sina förfrågningsunderlag. För att ge stöd i detta arbete har Sveriges Kommuner och Regioner, SKR, tagit fram denna rapport.

Syftet med rapporten är att beskriva hur kommunerna hanterar kravställandet såväl när det gäller vilka krav som ställs, hur de uttrycks samt vad för typ av krav det gäller. Likheter och skillnader mellan kommuners förfrågningsunderlag belyses liksom möjligheten att följa upp verksamheten. Ambitionen är att denna rapport ska bidra till att öka kompetensen i kravställandet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.