Publicerad 29 mars 2022

Korruption och otillåten påverkan

I denna skrift ges en kortfattad överblick över lagstiftningen på korruptionsområdet, hur korruption kan upptäckas och vad som är viktigt att tänka på när en incident är ett faktum.

Korruption handlar om otillbörligt utnyttjande av den offentliga positionen för att uppnå privata fördelar; en otillbörlig sammanblandning mellan det offentliga uppdraget och privata intressen.

  • Hur kan en plan för incidenthantering se ut?
  • Och vad är viktigt att tänka på i förhållande till polis och åklagare och media?

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Två personer som sitter mitt emot varandra vid ett bord.