Publicerad 31 oktober 2022

Kommunernas moms: ett häfte om kommunkontosystemet 2010

En översiktlig genomgång av kompensations­systemet för kommunernas ingående moms, det så kallade kommunkontosystemet. Det trädde i kraft 1996, från och med år 2003 förändrades systemets finansiering.

Genom­gången omfattar en beskrivning av de problem systemet är tänkt att lösa, bakgrunden till systemet, systemets uppbyggnad samt några funderingar kring statens beslut om övertagande av systemets finansiering. I texten nämns bara kommunernas situation, men i princip gäller samma resonemang även för landstingen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.