Publicerad 3 juli 2019

Kommunala trafik­säkerhets­program

För att stödja kommunerna har Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) tagit fram en inspirationsskrift om kommunala trafiksäkerhetsprogram. Genom reportage, tips och erfarenheter från redan aktiva kommuner hoppas SKL att skriften ska inspirera tjänstemän och politiker till att påbörja och utveckla arbetet med kommunala trafiksäkerhetsprogram.

Nollvisionen är grunden för allt trafiksäkerhetsarbete i Sverige och har som mål att ingen ska skadas allvarligt eller dö i trafiken. Att minska antalet olyckor i våra tätorter är dock inget som låter sig göras över en natt utan det krävs ett långsiktigt arbete.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.