Publicerad 25 juni 2019

Kommunala perspektiv på arbetsmarknadspolitikens omläggning

Redovisning av enkätundersökning maj 2019.

Arbetsmarknadspolitiken befinner sig i en stark förändring våren 2019. I rapporten redovisas kommunernas perspektiv utifrån en enkätundersökning. Arbetsförmedlingen har svårt att leverera i flera delar av sitt uppdrag vilket riskerar att drabba de med mer omfattande behov särskilt. Det innebär också en övervältring av arbetsuppgifter och kostnader från staten till kommunerna. Regeringen och Arbetsförmedlingen behöver säkra genomförandet av arbetsmarknadspolitiken åren 2019-2021 med ett gott stöd till arbetssökande och arbetsgivare i hela landet. Kommunernas och regionernas roll behöver tas tillvara och utvecklas i den nya arbetsmarknadspolitik som nu tas fram.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.