Publicerad 11 april 2019

Koaliationsbildningsprocesser i ett nytt politiskt landskap

Ett handlingskraftigt styre underlättar möjligheterna att forma framtidens välfärd och demokrati. I de tre senaste valen har maktbalansen i kommuner, regioner och landsting förändrats och formella eller informella samarbeten över de traditionella blockgränserna har ökat.

SKR ville lära mer om koalitionsförhandlingarna mellan partierna som genomfördes efter valet 2014, och andra former av formella eller informella överenskommelser som på ett eller annat sätt lagt en grund för den politiska styrningen. 26 toppolitiker i kommuner och regioner har delat sin erfarenhetskunskap. Johan Wänström, CKS Linköpings universitet, har genomfört alla intervjuer och skrivit rapporten.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Koaliationsbildningsprocesser i ett nytt politiskt landskap