Publicerad 16 juni 2022

Kartläggning av socialtjänstens insatser

SKR har genomfört en kartläggning av vilka insatser som ges i socialtjänsten idag, hur dessa ges och vilka insatser kommunerna eventuellt skulle vilja kunna erbjuda invånarna utan biståndsbeslut vid en eventuell lagändring.

Skriften innehåller en redogörelse för den kategorisering som gjorts av socialtjänstens insatser inom respektive verksamhetsområde med tillhörande beskrivning, en sammanställning av resultat som framkommit i enkätsvaren från landets kommuner och de övergripande insikter som kommit utifrån analysresultatet. Denna skrift är för dig som arbetar med utveckling av socialtjänsten i kommun, eller bara vill veta mer om vilka insatser som finns tillgängliga i kommunerna.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.