Publicerad 2 november 2022

Ingen på sjukhus i onödan

Hur vi tillsammans kan minimera överbeläggningar och utlokaliseringar för patientens bästa.

I denna rapport sammanfattas resultaten från ett arbete med syfte att på nationell nivå öka kunskaperna kring hur överbeläggningar och utlokaliseringar kan förebyggas och hur patientsäkerhetsriskerna förknippade med dessa kan minskas. Arbetet omfattar bland annat analyser av vårdplatsdata samt ett antal expertintervjuer med personer med olika funktioner och inom olika landsting.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Ingen på sjukhus i onödan