Publicerad 27 januari 2022

Informationssäkerhet inom fastighetsområdet & IoT

I denna skrift kan du läsa om hur man med utgångspunkt i systematiskt informationssäkerhetsarbete, utvecklar en förmåga att möta efterfrågan på denna typ av dataströmmar.

Flertalet av de smarta produkter och tjänster som utvecklas och marknadsförs inom fastighetssektorn bygger på åtkomst till kontinuerligt insamlade dataströmmar. Det kan gälla byggnaders energi- och vattenflöden, luftkvalitet och konstruktiva tillstånd, men också aktiviteter i eller i nära anslutning till byggnaden.

Primär målgrupp för skriften är kommunernas säkerhetsorganisationer och fastighetsorganisationer. Sekundär målgrupp är övriga fastighetsägare, konsulter och leverantörer som verkar inom fastighetsbranschen.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Informationssäkerhet inom fastighetsområdet & IoT