Publicerad 30 juni 2023

Idrottspolitiskt positionspapper

I positionspappret tar vi upp de centrala områden för dagens och framtidens kommunala och regionala idrottspolitik.

I detta idrottspolitiska positionspapper lyfter SKR upp aktuella utmaningar för idrotten; såväl den lokala bredd- och föreningsidrotten som elitidrotten. Frågor som berörs är bland andra behovet av en rättvis resursfördelning mellan flickor och pojkar och en ökad tillgänglighet för personer med funktionsnedsättning, utveckling av idrottsanläggningar samt nationella krav på arenor, vikten av forskning om idrottens sociala, ekonomiska och kulturella roll samt idrottens klimatansvar.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.