Publicerad 23 februari 2023

Hatretorik och falska nyheter

Rapporten utgår från forskarstudier som analyserat konsekvenserna för förtroendevaldas trygghet och säkerhet. Den innehåller rekommendationer till såväl stater som kommuner och regioner i Europarådets medlemsländer.

Som ett led i arbetet med att sprida kunskap om hot, hat och våld mot förtroendevalda har SKR översatt rapporten om hatretorik och falska nyheter från Europarådets kommun- och regionkongress.

Rapportörer för rapporten har varit den svenska kongressledamoten Kristoffer Tamsons (M), Region Stockholm och Wilma Delissen van Tongerlo, Nederländerna, borgmästare i Peel en Maas.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
Hatretorik och falska nyheter – konsekvenser för de förtroendevaldas trygghet och säkerhet