Publicerad 31 oktober 2022

Handbok om förplanering

Bygg en gemensam bild inför budgetprocessen.

I god tid innan budgetarbetet i en kommuns ”årshjul”, behöver nyckelpersoner, både politiker och tjänstepersoner dela bilder av nuläget och utmaningarna de närmaste åren. Det kan handla om trender i omvärlden, om utmaningar hos medborgarna och i lokalsamhället. Men det handlar också om kommunens förmåga att möta utmaningarna. Under nära ett år har fjorton kommuner prövat att öka kvaliteten på förplanering som ett sätt att underlätta själva budgetarbetet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.