Publicerad 3 mars 2022

Hälso- och sjukvårdsbarometern 2021

Befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om hälso- och sjukvården.

Hälso- och sjukvårdsbarometern är en årlig nationell undersökning med syftet att fånga befolkningens attityder till, förtroende för och uppfattning om svensk hälso- och sjukvård. Att följa upp befolkningens förtroende, upplevelse av tillgång till sjukvård och inställningar i olika frågor är en viktig del för att kunna föra en demokratisk dialog och identifiera förbättringsområden. Undersökningen har genomförts i samtliga regioner. Arbetet samordnas av Sveriges Kommuner och Regioner, SKR.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.