Publicerad 8 april 2021

Hälso- och sjukvård för våldsutsatta

SKR har kartlagt samtliga regioners vård och stöd till patienter som utsatts för våld i nära relation, hedersrelaterat våld och mäns våld mot kvinnor. Syftet är stärka lärandet mellan regioner och stödja hälso- och sjukvården och tandvården att långsiktigt utveckla vårdens kvalitet.

Rapporten identifierar utmaningar, goda exempel och ger konkreta förslag vad beslutsfattare och utvecklingsfunktioner på olika nivåer i hälso-och sjukvården kan göra för att förbättra vården för våldsutsatta.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.