Publicerad 12 juni 2023

Graviditetsenkäten - Sammanfattning av resultat från 2022

Denna rapport sammanfattar nationella och regionala resultat för ett urval av frågorna i Graviditetsenkäten, där tyngdpunkten ligger på att redovisa de svar som inkommit under 2022.

Syftet med Graviditetsenkäten är att fånga kvinnornas upplevelser av sin hälsa och deras erfarenheter av vården under graviditet, förlossning och tiden därefter. Med hjälp av Graviditetsenkäten kan vårdens verksamheter ta del av kvinnors berättelser, upplevelser och erfarenheter. Resultatet bidrar till det fortsatta arbetet med målet att skapa en vård där kvinnan är trygg hela vägen – före, under och efter graviditet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.