Publicerad 21 november 2019

Fullmäktigeberedningar - inspirationsskrift för förtroendevalda

I inspirationsseriens fjärde skrift tar Sveriges Kommuner och Landsting upp utmaningar för den lokala politiken - de politiska organen och de förtroendevalda vid införandet av fullmäktigeberedningar.

Det politiska uppdraget handlar om att ta ansvar för prioriteringar av våra gemensamma resurser och fatta beslut om frågor som rör människors vardag. Som förtroendevalda ska vi ta ansvar för och verka för att skapa ett samhälle som ger medborgaren möjlighet till ett liv av god kvalitet utifrån individuella behov.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.