Publicerad 26 juni 2019

FUI-miljöer i offentlig verksamhet

Rapporten ger en beskrivning av hur det svenska forsknings- och innovationssystemet (FUI) ser ut och belyser framför allt dess mindre kända beståndsdelar.

Den verklighet som redovisas är också viktig att diskutera i relation till det statligt finansierade forskningslandskapet bestående av universitet, högskolor och forskningsinstitut.

Rapporten visar också att antalet FUI-organisationer som kommuner och landsting driver har ökat de senaste åren, liksom finansieringen av FUI.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.