Publicerad 8 februari 2024

Förlängt arbetsliv

Rapporten undersöker vilken inställning medarbetare i kommuner och regioner i åldern 55-65 år har till att förlänga arbetslivet.

I rapporten presenteras också statistik som visar hur länge medarbetare i kommuner och regioner arbetar och hur utvecklingen ser ut över tid.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.