Publicerad 26 november 2019

Förhoppningar och farhågor: hos framtida chefer i kommunerna

Rapporten bygger på intervjuer med 80 blivande chefer, deltagare i kommunala chefsaspirantprogram. Här förmedlas synpunkter och tankar om den framtida chefsrollen, som kan bidra till dialog och ökad kunskap om hur kommunsektorn kan utveckla attraktiviteten i chefsuppdraget.

Satsningen Sveriges Viktigaste Jobb ska bidra till att öka kunskapen om jobben i välfärdssektorn och diskutera de arbetsgivarutmaningar som kommuner och landsting står inför. Den här rapporten ingår i det arbetet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.