Publicerad 25 november 2019

Flyttning av fordon: handbok för kommunens handläggare

Beslut om att flytta fordon kan innebära svåra överväganden. Flyttning av fordon ska följa lagar och förordningar, men ska också baseras på sunt förnuft och gott omdöme. Denna handbok baseras på de typfall som kan utgöra grund för flyttning.

Handboken kan vara till hjälp för kommuner, polismyndigheter och Trafikverkets regioner vid beslut om flyttning av fordon. Handboken är uppdaterad med ändringsföreskrifter till och med 2006:561 (LFF) samt 2010:279 (FFF). 2017 reviderades sid 42 i denna webbversion (se bilaga).

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.