Publicerad 12 april 2019

Fastighets- och servicesystem

Fastighets- och serviceorganisationer har idag flera olika system för projektstyrning, drift och administration. Flera synergieffekter går förlorade då dessa system inte kan prata med varandra. Data läggs in i systemet en gång och är sedan tillgängligt för alla funktioner vilket möjliggör fler och bättre analyser samt effektivare hantering. I den här rapporten beskrivs dessa system och vad som gör dem intressanta för offentliga organisationer.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.