Publicerad 11 april 2023

Fakta om den kommunala
revisionen

Den kommunala revisionen är ett lokalt demokratiskt kontrollinstrument med uppdrag att granska den verksamhet som bedrivs i kommunen samt pröva ansvarstagandet. I denna rapport redovisas svaren från kommuner och regioner för år 2022. 

Sveriges Kommuner och Regioner riktar återkommande en enkät till revisionen i kommuner och regioner. Enkäten syftar till att få en samlad bild av revisionens förutsättningar och arbetssätt mm. Den ger oss underlag i vårt arbete med den kommunala revisionen, såväl intressebevakning som normering av god revisionssed och fördjupade utvecklingsinsatser.

I denna rapport redovisas svaren från kommuner och regioner för år 2022. I de flesta frågeställningarna görs jämförelser bakåt i tiden.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.