Publicerad 1 juni 2022

Ett steg till

En guide till en mer samskapad hälsa, vård och omsorg genom Patientkontrakt.

Guiden innehåller ett sammanfattande kunskapsunderlag om samskapande, Patientkontrakt och om att driva förändring i komplexitet. Guiden innehåller även erfarenheter och reflektioner från att genomföra storskaliga förändringar och tips på teorier och arbetssätt. Guiden riktar sig till beslutsfattare, chefer och medarbetare som arbetar med att driva omställningen till Nära vård i regional eller kommunal hälso- och sjukvård och omsorg.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.