Publicerad 20 maj 2022

Ett steg in

Utvärdering av öppen förskola som stöd för integration samhälls- och arbetslivet.

”Ett steg in” utvärderar fem kommuners verksamheter med öppna förskolor som samordnar insatser för språkträning och annat stöd för integration. Rapporten en del av SKL:s satsning Öppen förskola för språk och integration.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.