Publicerad 24 oktober 2022

Ersättningsmodeller i primärvården

I rapporten beskrivs ersättningsprinciper inom primärvården utifrån deras styrkor och svagheter. Redovisningen avser förhållanden år 2021.

Ur innehållet får man också en bild av regionernas ekonomiska villkor och ersättningsmodeller inom vårdval primärvård. Där verkar vård-/hälsocentraler och husläkarmottagningar i regionens egen regi sida vid sida med mottagningar i privat regi. Vid en jämförelse med tidigare års sammanställningar framträder en trend som går mot ökad harmonisering och minskad detaljstyrning.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.