Publicerad 21 juni 2023

En samverkansresa för hälsa

Summering och avstamp, Strategi för hälsa 2017-2023.

Rapporten summerar hur arbetet med Strategi för hälsa har utvecklats över tid, tillsammans med en uppföljning av överenskomna mål. Den innehåller också en nulägesbild av hur det hälsofrämjande och förebyggande arbetet har utvecklats i Sveriges länsgemensamma ledningar för skola, socialtjänst samt hälso och sjukvård.

Rapporten lyfter fram potentialen till större genomslag för redan fungerande arbetssätt. Systematiken är fortfarande avgörande för ett långsiktigt resultat av hälsofrämjande och förebyggande arbete. Ett ytterligare avstamp för fortsatt arbete är att SKR och andra berörda nationella aktörer i högre grad behöver utgå ifrån ett lokalt och regionalt fokus.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.