Publicerad 16 maj 2024

En jämställd arbetsgivarpolitik 2024

SKR:s arbetsgivarpolitiska jämställdhetsprogram i nio punkter vänder sig till dig som är arbetsgivare eller förtroendevald i en kommun eller en region. Här hittar du konkret stöd för ditt jämställdhetsarbete, statistik och lärande exempel om hur andra gör för att flytta fram sina positioner i det lokala arbetet. Du kan med fördel använda fakta och verktyg från rapporten på APT och i andra forum.

Kvinnors närvaro på arbetsmarknaden är helt avgörande för att klara välfärdens kompetensutmaning. Heltidsarbete som norm gör kvinnor ekonomisk självständiga, men förutsätter delad föräldraledighet.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.