Publicerad 14 maj 2024

Ekonomirapporten, maj 2024

Kommunsektorn visar negativt resultat i år men 2025 vänder resultatet uppåt. Det är regionernas resultat som sänker sektorn i år medan kommunerna redovisar ett svagt positivt resultat. Inflationen sjunker och det ger lägre kostnader för framför allt regionerna nästa år men trots detta redovisar de ett negativt resultat medan kommunerna gör ett relativt starkt resultat nästa år.

Inflationen har under en period präglat samhällsekonomin, både i Sverige och globalt, med åtstramande penningpolitik och försiktig finanspolitik som följd. I takt med att inflationen kommer ned blir den ekonomiska politiken mindre stram, bland annat genom sänkta styrräntor och mer expansiv finanspolitik. Med det följer att svensk BNP utvecklas svagt positivt i år och ökar mer påtagligt nästa år.

Vårens rapport innehåller en fördjupning som presenterar en mer rättvis bild av utvecklingen inom produktivitet och effektivitet för svensk hälso- och sjukvård. Rapporten innehåller även ett kapitel om befolkningsutvecklingen, som framöver väntas öka i betydligt lägre takt är tidigare befolkningsprognoser visat.

Ekonomirapporten belyser kommunernas och regionernas ekonomiska situation och förutsättningar på några års sikt. Den utkommer två gånger per år. Kalkylerna i den här utgåvan sträcker sig till år 2027.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.
.