Publicerad 26 november 2019

E-förvaltning och informationshantering: att hantera, bevara eller gallra elektroniska handlingar

Denna skrift tar upp frågeställningar kring hur information lagras och hanteras och vilken betydelse detta har för säkerheten. Likaså belyses e-tjänster och förutsättningar för införande av sådana samt deras koppling till övrig ärendehantering.

Dessutom beskrivs vilka krav man bör ställa på IT-system för att få all funktionalitet i myndighetens e-förvaltningsstruktur hållbar och tillförlitlig. Slutligen tar skriften upp vissa frågor som styrs av lagstiftning såsom utlämnande och beskrivning av handlingar i en elektronisk förvaltning.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.