Publicerad 10 december 2020

Driftformer i kommuner och regioner

Kommuner och regioner är politiskt styrda organisationer. Utgångspunkten för den här beskrivningen av driftformer är därför den politiska organisationens behov av verktyg för att organisera, styra och leda den verksamhet den ska tillhandahålla.

Vare sig man vill behålla allt som det är eller utifrån de lokala behoven göra förändringar behöver man analysera var man är och vart man vill. En del som man behöver i den spaningen är kunskap om olika driftformer och hur de påverkar kommunens/regionens förutsättningar att fullgöra sitt uppdrag.

Kontakta oss

Kontaktformulär SKR
Verifiering * (obligatorisk)
Vi kontrollerar att du är en människa och inte en robot.